Aktualności / Wydarzenia

Nabór na stypendia TP KUL

Dobra informacja dla studentów aktywnie działających na rzecz KUL i tych, którzy dopiero rozpoczynają studia na KUL.

Rusza program Startuj z TP KUL, które wsparciem obejmuje młodzież pochodzącą z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, ich średnia ocen na zakończenie nauki wynosi co najmniej 3,8 a dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł netto. Dodatkowym kryterium jest zaangażowanie w organizacjach społecznych, religijnych, pozarządowych, wolontariat.
Stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki.

  - Dla osób bezinteresownie angażujących się na rzecz Uczelni przygotowaliśmy program Działaj z TP KUL. Kandydata do stypendium może zgłosić jednostka uczelniana, organizacja, kurator organizacji studenckiej działającej na terenie Uniwersytetu lub osoba indywidualna. Kandydat może również zgłosić sam siebie. Stypendium przyznawane jest na jeden semestr – tłumaczy Katarzyna Kusy z biura TP KUL.

Wnioski stypendialne przyjmowane są do 18 października br. w Biurze Zarządu Głównego TP KUL, można je również przesłać na adres Biura listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) – ul. Chopina 29/11 a, 20-023 Lublin.

Regulaminy i wnioski stypendialne znajdują się na stronie www.tpkul.pl

Informacje:
Telefon stacjonarny: 81 532 64 32
Telefon komórkowy: 662 487 212
E-mail: tpkul@kul.pl