SERDECZNIE zapraszamy wszystkich studentów KUL do aplikowania o wyjazd na PRAKTYKĘ  zagraniczną w UE w ramach programu Erasmus+ - do zrealizowania w roku akademickim 2022/2023.

 

  • Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów.
  • Wystarczy tylko mieć średnią powyżej 3,5 oraz znać język obcy (na poziomie wskazanym przez zagraniczną instytucję goszczącą)!
  • Wszyscy zakwalifikowani otrzymują stypendium na wyjazd! Studenci z mniejszymi szansami - czyli mający prawo do stypendium socjalnego czy też studenci z niepełnosprawnościami otrzymują zwiększone stypendium.
  • Możliwa praktyka absolwencka

 

Podstawowe miesięczne stawki stypendialne Erasmus+:

I grupa  670 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14

II grupa   650 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13

III grupa  600 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Najważniejsze nowości w programie w roku 2022/2023:

 

  • Dodatek dla studentów z mniejszymi szansami

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd lub/i w semestrze wyjazdu oraz studenci z niepełnosprawnościami  będą otrzymywali dodatkowo 250 EUR/mies. jako zwiększenie stawki podstawowej.

 

  • Dofinansowanie ekopodróży - „green travel”

Studenci, których podróż odbędzie się koleją, autobusem, wspólnym samochodem otrzymają jednorazowy dodatek 50 EUR oraz stypendium Erasmus+ do 2 dni na podróż w obie strony.

 

  • Krótkoterminowe wyjazdy doktorantów w celu odbycia asystentury badawczej (5-30 dni mobilności fizycznej połączonej z opcjonalną częścią wirtualną (min./max czas trwania nieokreślony)

 

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

https://www.kul.pl/wyjazdy-na-praktyki,art_5275.html

Ostateczny termin składania aplikacji to 28 lutego 2022.

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2022, godz. 21:49 - Sylwia Mitko