SERDECZNIE zapraszamy wszystkich studentów KUL do aplikowania o wyjazd na studia w partnerskiej uczelni zagranicznej - w ramach programu Erasmus+ . Bieżąca rekrutacja dotyczy 1 semestru 2022/2023.

 

Wystarczy tylko mieć średnią powyżej 3,5 oraz znać język obcy (na poziomie wskazanym przez uczelnię zagraniczną)!

 

Wszyscy zakwalifikowani otrzymują stypendium na wyjazd!

 

Podstawowe miesięczne stawki stypendialne Erasmus+:

I grupa 520 EUR/mies. - Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14

II grupa 500 EUR/mies. - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13

III grupa 450 EUR/mies. - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Najważniejsze nowości w programie w roku 2022/2023:

 

Dodatek dla studentów z mniejszymi szansami
Studenci otrzymujący stypednium socjalne w semestrze poprzedzającym wyjazd lub/i w semestrze wyjazdu oraz studenci z niepełnosprawnościami będą otrzymywali dodatkowo 250 EUR/mies. jako zwiększenie stawki podstawowej.

 

Dofinansowanie ekopodróży - „green travel”
Studenci, których podróż odbędzie się koleją, autobusem, wspólnym samochodem otrzymają jednorazowy dodatek 50 EUR oraz stypednium Erasmus+ do 2 dni na podróż w obie strony.

 

Nabór obejmuje uniwersytetu partnerskie, z którymi dany kierunek ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne. Wykaz umów znajduje się na stronie: https://www.kul.pl/gdzie-studia-erasmus,art_90025.html Każdy student powinien zapoznać się z wymogami językowymi określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną (w tabeli excel – kolumna Wymagany poziom języka SMS) oraz wymogami odnośnie poziomu studiów (kolumna Cykl studiów/ Study Cycle, gdzie I=I stopień, II= II stopień, III= III stopień studiów).

Trwa proces podpisywania umów międzyuczelnianych. Uczelnie, które w wykazie umów są zaznaczone kolorem pomarańczowym – są to umowy w trakcie negocjacji. Zakładając ewentualność, że uczelnia zagraniczna zmieni warunki umowy lub też umowy nie podpisze - SUGERUJEMY, by w wyborze uczelni student zwracał uwagę na tę informację i nie wybierał uczelni zaznaczonych na pomarańczowo jako swój wybór pierwszy na formularzu zgłoszeniowym.

LISTA UMÓW JEST AKTUALIZOWANA – oznacza to, że jeśli jakaś uczelnia ostatecznie podpisze umowę, nastąpi zmiana koloru na liście (z pomarańczowego na BEZ KOLORU). Warto sprawdzić stan umowy przed ostatecznym dokonaniem wyboru uczelni i wypełnieniem formularza aplikacyjnego.

 

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:

https://www.kul.pl/wyjazdy-na-czesc-studiow-erasmus,art_5268.html

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2022, godz. 21:45 - Sylwia Mitko