Aktualności / Wydarzenia

Nabór wniosków do programu „Działaj z TP KUL”

Towarzystwo Przyjaciół KUL od ponad 100 lat wspiera nie tylko działalność uniwersytetu, ale także finansuje stypendia dla studentów. W lutym trwa nabór wniosków do programu „Działaj z TP KUL”. O stypendium mogą ubiegać się osoby bezinteresownie angażujące się̨ na rzecz uniwersytetu.

Do programu kandydaci mogą zgłosić się samodzielnie, ale w uznaniu ich zasług dla społeczności akademickiej mogą to również zrobić ich przyjaciele, profesorowie czy współpracownicy. Studenci otrzymują stypendium na jeden semestr (5 miesięcy), niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.

Wnioski stypendialne przyjmowane są do 26 lutego 2024 r. w Biurze Zarządu Głównego TP KUL, można je również przesłać na adres Biura listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

Jakie dokument należy dostarczyć?

- wniosek stypendialny

- opis działalności (poświadczony przez osobę odpowiedzialną np. za Koło Naukowe, organizację konferencji, nauczyciela akademickiego czy przedstawiciela jednostki z którą student współpracuje)

- aktualne zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta KUL

Program „Działaj z TP KUL” powstał w 2016 roku, od tego czasu stypendium otrzymało blisko 140 studentów KUL. Regulamin i wniosek znajduje się na stronie www.tpkul.pl w zakładce dokumenty.

 

Biuro TP KUL:

Collegium Iuridicum ul. Spokojna 1, pokój CI-102B2, 20-074 Lublin.