Nasze sukcesy

Nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza dla naukowca z KUL

Nasze sukcesy | 2015-09-14

11 września 2015 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już siódmej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. W tym roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. zł. książkę: Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956, Wydawnictwo Werset, Lublin 2014, której autorka jest dr Ewa Rzeczkowska.

Książka ta jest pokłosiem doktoratu pomyślnie obronionego przez Autorkę w czerwcu 2009 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. Promotorem w przewodzie był dr hab. Mirosław Piotrowski, profesor KUL. W 2010 r. praca ta (jeszcze w pierwotnym maszynopisie) została wyróżniona w konkursie na "Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2009 im. Władysława Pobóg-Malinowskiego" (organizatorzy: IPN i Instytut Historii PAN).

Więcej informacji na temat Laureatki oraz pozostałych nominowanych do tegorocznej Nagrody znaleźć można na stronie Fundacji im. T. Strzembosza.