Dr Elżbieta Stoch,  literaturoznawca i teatrolog z Instytutu Pedagogiki KUL, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru otrzymała Nagrodę Okolicznościową, przyznaną przez Prezydenta Miasta Lublin  Krzysztofa Żuka. Uroczysta gala odbyła się 27 marca 2017 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

 

Dr  Elżbieta Stoch łączy pasję historyka teatru z badaniami nad dziedzictwem kulturowym Lublina i Lubelszczyzny, jest autorką trzech monografii, w których popularyzuje dawne i współczesne życie teatralne Lublina. W 2016 roku  opublikowała w Wydawnictwie KUL kolejną  książkę „Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku”.

 

Serdecznie gratulujemy!