Aktualności / Wydarzenia

Nagrody dla studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu

Nagrody dla studentówStudenci i studentki m.in. informatyki, biotechnologii i pielęgniarstwa, którzy wiedzę i umiejętności zdobywają na Wydziale Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL, zostali wyróżnieni nagrodami przyznanymi przez władze uniwersytetu. "Warto być zaangażowanym na rzecz nauki i życia akademickiego" - podkreśliła prorektor ds. studenckich prof. Beata Piskorska.

Uroczystość wręczenia nagród, które będą wkrótce przyznawane również studentom innych kierunków, odbyła się 19 stycznia w nowoczesnych gmachu naukowym KUL na kampusie na Poczekajce.

Nagrody, w tym książkę "Ty jesteś marką" ks. Piotra Pawlukiewicza i dyplomy, wręczyła laureatom prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju prof. KUL, dr hab. Beata Piskorska. "Te wyróżnienia przyznawane są nie tylko za osiągnięcia naukowe, ale także za aktywność w studenckich organizacjach naukowych i działalność na rzecz wydziału i całej uczelni" - powiedziała prof. Piskorska.

"Mam nadzieję, że państwo będzie nadal zaangażowani na rzecz nauki i życia akademickiego na naszym uniwersytecie, a jeśli są już państwo u kresu studiów to, że mam nadzieję, że będzie przekazywać swoją wiedzę i umiejętności młodszym pokoleniom" - dodała prorektor.

Do gratulacji złożonych laureatom dołączył się również prof. KUL, ks. dr hab. Nagrody dla studentówJacek Łapiński, który jest dziekanem Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

"To dla nas ogromnie ważne, by doceniać naszych studentów, bo to oni - poza badaniami naukowymi - są sensem naszej pracy. To studenci - często bardzo twórczy i bardzo aktywni - są głównym motorem naszego funkcjonowania. Bardzo się cieszę, że dostrzegamy to nie tylko my, pracownicy Wydziału, ale także władze rektorskie" - podkreślił ks. dr hab. Jacek Łapiński.

"Te wyróżnienia to przypinanie nam dodatkowych skrzydeł" - dodał dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL.

Wśród ponad 20 nagrodzonych osób był student informatyki Paweł Paziewski, który wspólnie z dwoma innymi studentami informatyki KUL - Marcinem Kanarem i Adamem Rosołowskim, brał z powodzeniem udział w XXV Akademickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

"Studiując informatykę na KUL-u można nauczyć się wielu rozmaitych rzeczy - od matematyki w początkowym okresie nauki do rzeczy praktycznych. Na przykład w tym momencie, podczas studiów magisterskich, programujemy nawet na Androida" - opowiadał Paweł Paziewski, dodając też, że cenne doświadczenie i wiedzę można zdobyć także działając w studenckim Kole Informatyków.

"Uczę się pielęgniarstwa na drugim roku na KUL-u. To wyróżnienie otrzymałam za działalność na rzecz naszego koła naukowego, gdzie studenci będą samodzielnie proponować badania, które będą następnie wykonywane pod okiem doktorów. Wyniki tych badań będziemy chcieli przedstawiać na różnego rodzaju konferencjach" - mówiła jedna z laureatek Róża Stafińska.

"W moim przypadku chciałabym zająć się badaniami związanymi z pandemią Covid-19, natomiast ostatnio brałam udział w konferencji ogólnopolskiej, gdzie moim tematem były wrzody żołądka" - dodała.

Nagrody dla studentówStudentka zwróciła też uwagę, że biorąc pod uwagę kadrę dydaktyczno-naukową i zaplecze techniczne studenci mogą z powodzeniem zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa - dziedziny zawodowej, który już dziś jest bardzo potrzebna nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. "Mam oparcie w moich nauczycielach-prowadzących, co dla mnie jest najważniejsze" - podsumowała studentka.

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL został utworzony 1 grudnia 2019 r. poprzez połączenie dwóch jednostek uczelni: Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, działających w KUL w latach 2013-2019. Obecnie wśród kierunków studiów są tam - poza biotechnologią, informatyką i pielęgniarstwem - matematyka, architektura krajobrazu, dietetyka, inżynieria materiałowa i inżynieria środowiskowa, a także położnictwo.

 

Fotorelacja