Nagroda Feniks dla KULKapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2018 również w tym roku doceniła Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Uniwersytet został wyróżniony nagrodą specjalną - Feniksem Diamentowym„za wartościową działalność wydawniczą, która w ciągu 100 lat istnienia uniwersytetu współtworzyła chrześcijańskie oblicze polskiej kultury".

 

Ponadto, nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej dostały także wydawnictwa i osoby związane z KUL:

  • nagrodę w kategorii literackiej: „Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia", w przekładzie i opracowaniu ks. Mirosława S. Wróbla (Wydawnictwo Gaudium)
  • nagrodę w kategorii nauki kościelne: „Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie - chrzest - naśladowanie. Opera omnia. Tom 4", Josepha Ratzingera, pod redakcją Marzeny Góreckiej oraz ks.  Krzysztofa Góździa (Wydawnictwo KUL)
  • wyróżnienie w tej samej kategorii: „Metafizyka" Arystotelesa w opracowaniu o. Mieczysława Alberta Krąpca OP oraz ks. Andrzeja Maryniarczyka SDB na podstawie tłumaczenia Tadeusza Żeleźnika (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu)
  • nagrodę w kategorii edytorstwo: „Biblia pierwszego Kościoła" w tłumaczeniu ks. Remigiusza Popowskiego SDB (Oficyna Wydawnicza VOCATIO)
  • nagrodę w kategorii tłumacz : „Dzieła I: Święte obrzędy Kościoła", „Dzieła II: Porządek antyfonarza, inne pisma o świętych obrzędach, reguły życia duchownych i mniszek" Amalariusza z Metzu, w przekładzie zbiorowym pod redakcją ks. Tadeusza Gaci (Towarzystwo Naukowe KUL)
  • nagrodę w kategorii seria wydawnicza: Seria „Teksty-przekłady-komentarze" autorstwa św. Tomasza z Akwinu, Aleksandra z Afrodyzji, Temistiusza i Arystotelesa, pod redakcją ks. Andrzeja Maryniarczyka (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu)
  • wyróżnienie w kategorii duchowość: „Kocham dzieło Ducha Świętego. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego", autorstwa abpa Stanisława Budzika (Wydawnictwo Gaudium)
  • wyróżnienie w kategorii świadectwo – „Dwa królestwa", autorstwa bł. bpa Grzegorza Chomyszyna (Wydawnictwo AA), współredaktor Włodzimierz Osadczy
  • Feniks Specjalny - Biblia Audio Superprodukcja, produkcja Osorno

 

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 14 kwietnia 2018 r. podczas Gali zakończenia warszawskich XXIV Targów Wydawców Katolickich, w Bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana w Warszawie. Publikacje autorów związanych z KUL były już wielokrotnie honorowane Feniksami, co stanowi wyraz uznania dla wkładu uniwersytetu w tworzenie chrześcijańskiej kultury polskiej w ciągu 100 lat istnienia uczelni.