Aktualności / Wydarzenia

Nagrody za najlepsze publikacje naukowe

Prorektor ds. nauki i kadr rokrocznie przyznaje pracownikom badawczym oraz badawczo-dydaktycznym nagrody finansowe za najlepsze publikacje naukowe oraz za uzyskanie grantu badawczego.

Za rok 2023 otrzymało je ponad 100 osób w dyscyplinach: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, biologia medyczna, nauki biologiczne, ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, nauki prawne, prawo kanoniczne, nauki biblijne, nauki teologiczne.

Siostra prorektor prof. Beata Zarzycka po raz pierwszy przyznała również 2 nagrody za uzyskanie grantu badawczego. Pierwszą z nich otrzymała dr Kamila Doktór-Bindas z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL za grant L'ordinamento giuridico, drugą natomiast prof. Agnieszka Kijewska z Wydziału Filozofii KUL za grant pod nazwą Paradoksy mistycznego widzenia: „De visione Dei” Mikołaja z Kuzy.