Aktualności / Wydarzenia

Najlepsza praca magisterska z prawa podatkowego powstała na KUL

Absolwent prawa mgr Rafał Łomża zdobył I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską „Podatki są proste jak drut” Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Praca „Miejsce świadczenia usług w podatku od towarów i usług” powstała na seminarium z prawa finansowego, a jej promotorem był prof. dr hab. Paweł Smoleń.

Konkurs kierowany jest do absolwentów uczelni szkół wyższych z całej Polski. Biorą w nim udział prace magisterskie ściśle poświęcone zagadnieniom z zakresu prawa podatkowego.