W semestrze letnim 2016 konwersatorium „Przekład literacki” odbywa się w ramach międzynarodowego projektu „Przekład literacki w polsko-niemieckim dialogu kulturowym – Tadeusz Różewicz w przekładzie na język niemiecki / Deutsch-polnisches Seminar zum Thema: Literaturübersetzung im deutsch-polnischen Kulturdialog – Schwerpunkt: Tadeusz Różewicz in der Übersetzung ins Deutsche”, zainicjowanego przez dr Ilonę Czechowską z Fundacji Archiwum Literackie Karola Dedeciusa w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą.

 

W projekcie biorą udział tandemy polsko-niemieckie:

 

o             Universität Potsdam (Dr. Birgit Krehl) – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (dr Anna Fimiak-Chwiłkowska)

o             Uniwersytet Wrocławski  (Prof. Edward Białek) – HU Berlin (Prof. Roland Meyer)

o             Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Prof. Małgorzata Klentak) – Aleksander Brueckner Zentrum in Halle (Joanna Sulikowska-Fajfer)  – Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/O. (Małgorzata Szajbel-Keck)

o             Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  (Dr hab. Ewa Grzesiuk) – Mainzer Polonicum (Lukas Neca)

o             Uniwersytet Łódzki (dr Karolina Sidowska) – Johannes Gutenberg-Universität Germersheim (Prof. Renata Makarska)

 

W trakcie semestru na każdej z uczelni odbywają się konwersatoria mające na celu:

 

o             zapoznanie się z twórczością Tadeusza Różewicza i przekładami jego dzieł na język niemiecki;

o             zapoznanie się z działalnością Karla Dedeciusa, wybitnego tłumacza, założyciela Deutsches Polen-Institut w Darmstadt i doktora honorowego naszej uczelni;

o             dokonanie przekładu na język niemiecki wybranych listów Tadeusza Różewicza do Karla Dedeciusa (korekty językowej dokonają nasi partnerzy w ramach projektu – studenci slawistyki z Moguncji);

o             przygotowanie prezentacji na planowane warsztaty.

 

Wspólne warsztaty odbędą się w dniach 1-3 czerwca 2016 we Frankfurcie n.O./Słubicach. Nasi studenci wraz z kolegami z Moguncji przedstawią prezentację nt. „Recepcja twórczości Tadeusza Różewicza”. 

 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 15:11 - Sylwia Mitko