Rozdział ten prezentuje spotkania oficjalnej reprezentacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Janem Pawłem II do czasu papieskiej wizyty w naszej Uczelni w roku 1987. Nie wspominamy więc o prywatnych spotkaniach z Papieżem różnych osób związanych z KUL-em. Punkt pierwszy nie zawiera - ściśle biorąc - dokumentów ani relacji ze spotkań, trudno jednak było nie zamieścić tych - w znacznej mierze spontanicznych - reakcji, jakie wywołała wiadomość z 16 października 1978 r. Reakcje te oddają nastrój, jaki wówczas w Uniwersytecie zapanował, i w pewnej mierze wyjaśniają dalsze wysiłki władz Uniwersytetu zmierzające do spotkań z Ojcem Świętym.


Nie wyszczególniliśmy w osobnym paragrafie ważnego, ale niewymagającego osobnych komentarzy faktu, że delegacja KUL-u wzięła udział 22 października 1978 r. we Mszy Świętej uroczyście inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II.

 

Warto wspomnieć też o pielgrzymce studentów KUL-u do Włoch w ramach nagrody za wyniki w nauce, którzy mieli szczęście spotkać się z Ojcem Świętym na specjalnej audiencji 4 listopada 1978 r. (spotkanie to opisała w swoim wspomnieniu profesor Krystyna Stawecka).