Oświadczenie prorektora prof. Stefana Sawickiego przekazane dziennikarzom w Rektoracie KUL 18 X 1978 r.

 

Wybór Kardynała Karola Wojtyły na papieża - to wydarzenie bez precedensu w dziejach nowożytnych Kościoła, a jedno z kilku najbardziej ważnych w historii polskiego chrześcijaństwa. Jest ono ukoronowaniem powojennego procesu wzrastania znaczenia polskiego katolicyzmu w Kościele powszechnym.

 

Dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dla wszystkich naszych pracowników i studentów jest to powód do szczególnej radości. Obecny Papież, od ćwierćwiecza związany z lubelską Uczelnią, był jej wiernym i wytrwałym przyjacielem. Dostrzegaliśmy w Nim zawsze nie tylko głębokiego, rozumiejącego współczesność myśliciela, lecz także człowieka szczerej pobożności, prostoty i pokory oraz wielkiej wrażliwości na sprawy innych ludzi.