Oświadczenie przekazane krajowym i zagranicznym ośrodkom informacji 17 X 1978 r.

 

Rektor, Senat Akademicki i cała społeczność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyraża ogromną radość i wdzięczność Bogu z powodu wyniesienia na Stolicę Piotrową Profesora naszej Uczelni, Księdza Kardynała Karola Wojtyłę.


Papież Jan Paweł II podjął zajęcia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w roku akademickim 1954/55. W roku akademickim 1956/57 został kierownikiem Katedry i Zakładu Etyki, którą to funkcję pełnił do momentu wyboru na papieża. W okresie 24 lat pracy w naszej Uczelni promował cały szereg doktorów. Był także recenzentem wielu rozpraw habilitacyjnych i doktorskich. Jego kontynuatorem i wybitnym uczniem jest znany etyk ks. doc. dr hab. Tadeusz Styczeń. Katolicki Uniwersytet Lubelski był także wydawcą Jego dwóch pierwszych książek: rozprawy habilitacyjnej Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera (Lublin 1959) oraz studium etycznego Miłość i odpowiedzialność (Lublin 1960). Ta ostatnia okazała się prawdziwym bestsellerem (dwa wydania w Polsce i szereg tłumaczeń). Książka antycypowała niejako encyklikę Humanae vitae. Na KUL-u także opublikował kilkadziesiąt artykułów w czasopismach: „Zeszyty Naukowe KUL”, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” i „Roczniki Nauk Społecznych”.


Zajęcia obecnego Papieża cieszyły się wielką popularnością. Uczęszczali na nie nie tylko studenci z innych wydziałów, ale także spoza Uniwersytetu. Był wielkim przyjacielem młodzieży i wzajemnie cieszył się jej sympatią i zaufaniem. Zawsze otaczał Katolicki Uniwersytet Lubelski wielką troską i przyjaźnią, był bliski wszystkim jego sprawom, głęboko rozumiał rolę Uczelni w życiu polskiego Kościoła i narodu.