Tematy badań naukowych podejmowanych przez pracowników Sekcji Historii Kościoła i Patrologii

~ Duchowy wymiar teologii i egzegezy patrystycznej

 

~ Kościół w świecie późnego antyku i średniowiecza

 

~ Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy

 

~ Kulturalno-społeczne zaangażowanie Kościoła polskiego w epoce potrydenckiej

 

~ Kulturotwórcza rola Kościoła w czasach nowożytnych i najnowszych

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021, godz. 11:50 - Włodzimierz Bielak