Sekcja Historii Kościoła i Patrologii (wcześniej Instytut Historii Kościoła i Patrologii) - jedyna tego typu, poza Wydziałem Historii Kościoła Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, placówka dydaktyczna i badawczo-naukowa przygotowująca specjalistów w zakresie:

 

1. Szeroko rozumianej historii Kościoła (powszechnej i w Polsce) i kultury religijnej od starożytności po czasy najnowsze.

2. Patrologii.

 

Studia w Sekcji Historii Kościoła i Patrologii (po magisterium) trwają cztery lata. Po dwóch pierwszych latach, o zintegrowanym i intensywnym procesie nauki, studenci przystępują do egzaminu licencjackiego (w systemie prawa kościelnego, które uprawnia do wykładania w wyższych szkołach i kolegiach teologicznych), a następnie mogą kontynuują naukę w Specjalistycznym Studium Teologicznym.

 

Dydaktyka, jako jeden z priorytetów Sekcji, obejmuje zajęcia kursoryczne, rozbudowaną problematykę wykładów specjalistycznych, a także ćwiczenia, konwersatoria i seminaria naukowe.

 

Absolwenci Sekcji Historii Kościoła i Patrologii są dobrze przygotowani do samodzielnej, twórczej pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej i kościelnej, a dzięki szerokiej współpracy Instytutu z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, mają permanentną możliwość doskonalenia swych kwalifikacji i wymiany doświadczeń.

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021, godz. 11:46 - Włodzimierz Bielak