Dwa projekty naukowców Instytutu Nauk o Sztuce KUL otrzymały dofinansowanie w tegorocznej edycji programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Muzyczny ślad 2021”. Dyrektor Instytutu ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL realizuje projekt „Rękopiśmienny psałterz z Muzeum Archidiecezji Łódzkiej w aspekcie tradycji liturgiczno-muzycznej", natomiast dr Andrzej Gładysz uzyskał wsparcie na realizację projektu "Dialogus de Passione Christi Domini ex F Ferdinanda Simona Lechleitnera - edycja i wydanie kompozycji".

 

Celem programu jest podnoszenie poziomu kultury muzycznej poprzez utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularnonaukowych dotyczących muzyki i tańca, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z muzyką polską.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021, godz. 13:03 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak