Aktualności / Wydarzenia

Naukowcy z KUL powołani do PKA

Sześcioro naukowców z KUL zostało powołanych w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2024-2027. PKA ocenia jakość kształcenia na kierunkach studiów, zarówno na uczelniach państwowych, jak i prywatnych, biorąc pod uwagę m.in. osiągnięcia studentów, organizację uczelni, kadrę czy infrastrukturę naukowo-dydaktyczną. W jej skład wchodzi 100 naukowców, reprezentujących różne ośrodki naukowe i  posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, a także przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie osób powołanych do PKA na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2024 r. znaleźli się:

  • Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
  • dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka, prof. KUL (Katedra Historii Starożytnej, Bizantyńskiej i Średniowiecznej)
  • dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL (Katedra Teorii Poznania)
  • Dziekan Wydziału Medycznego KUL prof. dr hab. Ryszard Maciejewski
  • Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej dr hab. Iwona Aneta Niewiadomska, prof. KUL
  • Prodziekan  ds. kształcenia Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Monika Sidor, prof. KUL