Aktualności / Wydarzenia

Nowa perspektywa współpracy naukowej z Papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim w Rzymie

Nowa inicjatywa naukowa interdyscyplinarnego zespołu badawczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod kierownictwem ks. dra hab. Andrzeja Pietrzaka, prof. KUL, została podjęta na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Ten uniwersytet odgrywa kluczową rolę w pogłębieniu badań realizowanych w ramach projektu „Religia, wzrost gospodarczy i środowisko przyrodnicze”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości”*. Projekt wpisuje się w szerszy kontekst globalnych kwestii, stając się platformą dla dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz i współpracy międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki angażowaniu ekspertów z różnych zakątków świata, tworzy on przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, co jest niezbędne w rozwiązywaniu lokalnych i globalnych wyzwań współczesności.

Wybór Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego jest ściśle powiązany z rozwijaną tam koncepcją „Ekologii Integralnej”, która stanowi kluczową perspektywę badawczą zespołu. To podejście wykracza poza tradycyjny wymiar ekologiczny, obejmując różnorodne dziedziny i promując holistyczne rozumienie ochrony środowiska, które łączy w sobie elementy teologii, filozofii i ekonomii.

Fot. Z o. prof. dr Pawłem Wójcikiem SVD na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

W trakcie naszego stażu naukowego mieliśmy przyjemność przeprowadzenia szeregu konsultacji z ekspertami, co znacznie wzbogaciło nasze doświadczenie i wiedzę – podkreślił dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL. Wśród ekspertów był między innymi o. Markus Solo Kewuta SVD, który w 2006 roku pełnił funkcję Rektora Międzynarodowego Instytutu Azji-Afryki w Wiedniu, a obecnie jest pracownikiem Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego w Watykanie.

Fot. O różnicach kulturowych z o. Markusem Solo Kewuta z Dykasterii ds. Spraw Dialogu Międzyreligijnego w Watykanie i o. Patrickiem Byrne SVD Sekretarzem Generalnym Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Watykanie.

Omawialiśmy sytuację w różnych regionach świata, które były przedmiotem naszych badań, z o. Janem J. Stefanowem SVD, Sekretarzem Generalnym Katolickiej Federacji Biblijnej współpracującej ze Stolicą Apostolską. Ta organizacja jest reprezentowana w 125 krajach i zrzesza 338 instytucji.

Fot. O religijności na świecie z Janem Stefanowem SVD Sekretarzem Generalnym Katolickiej Federacji Biblijnej.

Wcześniej wyniki naszych badań prezentowaliśmy między innymi w jednym z największych ekumenicznych centrów edukacji teologicznej, w Toronto School of Theology na Uniwersytecie w Toronto.

Mamy nadzieję, że nasza wizyta na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przyczyni się do rozwoju trwałej współpracy naukowej i wzmocni nasze badania. Jesteśmy wdzięczni za przyjęcie i opiekę, jaką zapewnił nam prof. Paweł Wójcik - zaznaczył ks. prof. Andrzej Pietrzak.

 

* Projekt „Religia, wzrost gospodarczy i środowisko przyrodnicze”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości”, realizowany jest przez zespół naukowy: ks. dra hab. Andrzeja Pietrzaka, prof. KUL (kierownik projektu), dr Alinę Betlej, dra hab. Lecha Gruszeckiego oraz dra hab. Bartosza Jóźwika, prof. KUL.