Miło nam poinformować, że w roku 2016 czasopismo Roczniki Teologiczne otrzymało 12 punktów. Artykuły naukowe publikowane w poszczególnych zeszytach Roczników Teologicznych otrzymują zatem 12 punktów na liście B.  

 

Zeszyty Nauki o Rodzinie są periodykiem wydawanym przez Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 2009 roku. 

Do roku 2013 wydawane pod tytułem Roczniki Nauk o Rodzinie, natomiast od 2014 roku nastąpił powrót do pierwotnej koncepcji wydawania zeszytów poszczególnych dziedzin w ramach jednego tytułu Roczniki Teologiczne. Aktualnie czasopismo Nauki o Rodzinie stanowi dziesiąty zeszyt Roczników Teologicznych, zachowało jednak ciągłą numerację.

Publikowane w nim artykuły mają charakter interdyscyplinarny i ukazują zagadnienie małżeństwa i rodziny z wielu perspektyw badawczych, takich jak: teologia, socjologia, psychologia, prawo, praca socjalna. W poszczególnych numerach zeszytu NoR prezentowane są najważniejsze projekty badawcze, recenzje ważnych publikacji jak również sprawozdania z działalności Instytutu, konferencji i sympozjów. Wersja papierowa periodyku jest wersją pierwotną.    

 

„Roczniki Teologiczne” są indeksowane w bazach:    CEJSH   CEEOL

                                                                                               POL-index      

 

 

 

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II
WYDZIAŁ TEOLOGII

ROCZNIKI TEOLOGICZNE
NAUKI O RODZINIE
ISSN 2353-7272

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2016, godz. 20:01 - Ewa Zięba