O. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej KUL, został mianowany członkiem Komitetu do spraw Dialogu z Niewierzącymi, działającego w ramach Rady do spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, godz. 18:41 - Marek Fiałkowski