19 września 2022 r. podczas Walnego Zebrania Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów wybrano przewodniczącego i zarząd stowarzyszenia. Przewodniczącym ponownie wybrano ks. dr. hab. Tomasza Wielebskiego, prof. UKSW. Do zarządu został wybrany o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej KUL.

Podczas corocznego zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, który w tym roku odbył się w dniach 19-20 września w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej, podjęto tematykę „Migracje zewnętrzne wyzwaniem dla Kościoła w Polsce”.

http://pastoralisci.pl/2022/09/12/zjazd-pastoralistow/

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2022, godz. 20:45 - Marek Fiałkowski