Aktualności / Wydarzenia

O. prof. Andrzej Wodka: propozycje edukacyjne Bojanowskiego współgrają z edukacyjną misją Kościoła

Choć edukacyjne propozycje Edmunda Bojanowskiego narodziły się przed wieloma dziesiątkami lat, to nie tylko wciąż zachowują aktualność, ale także współgrają z edukacyjną misją Kościoła – podkreślił o. prof. Andrzej Wodka CSsR, prezydent AVEPRO – watykańskiej agencji ds. jakości kształcenia akademickiego. Na KUL 22 listopada 2022 roku odbyła się kolejna konferencja poświęcona myśli pedagogicznej Błogosławionego, która również dziś stanowi inspirację dla wielu ludzi na całym świecie zaangażowanych w proces edukacji młodego pokolenia.

Zdaniem o. prof. Andrzeja Wodki, prezydenta AVEPRO – Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych oraz prezesa Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, propozycje edukacyjne Bojanowskiego współgrają z aktualną wizją edukacyjnej misji Kościoła, którą możemy odnaleźć w nauczaniu papieża Franciszka. Zakłada ona integralne wychowanie człowieka, które ma prowadzić do konkretnego zaangażowania w realizację dobra, piękna i prawdy. Tę samą intuicję posiadał wiele lat temu Edmund Bojanowski. - Całościowa troska błogosławionego o edukację człowieka jest odpowiedzią na intuicję, że rozwój człowieka musi być wielowymiarowy – zauważa ojciec profesor. Podobnie uważa papież, który zwrócił się do środowisk akademickich z apelem, aby nabywana wiedza przynosiła również efekt w postaci formacji m.in. do międzyludzkiej solidarności. Jednym z przejawów realizacji takiego podejścia jest realizowany przez uniwersytety katolickie z całego świata, w tym również KUL, projekt Service Learnig, którzy łączy edukację z zaangażowaniem społecznym. W ramach programu studenci zdobywają wiedzę i doświadczenie związane z ich programem edukacyjnym, równocześnie biorąc udział w przedsięwzięciach, które mają realny wpływ na świat poza uczelnią. O. Wodka zwrócił również uwagę, że propozycje Bojanowskiego stanowią alternatywę wobec współczesnych trendów ukierunkowujących człowieka przede wszystkim na dobrobyt i konsumpcję.

- Chociaż Bojanowski był praktykiem to w swoich notatkach pozostawił wiele wskazań, które umożliwiają rekonstrukcję myśli pedagogicznej Błogosławionego i opracowanie pomocy metodycznych – podkreśla badaczka tej myśli s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL. Przypomniała ona, że badania nad myślą Bojanowskiego oraz nowatorskim charakterem jego działalności religijnej i społecznej prowadzone są na KUL od kilkudziesięciu lat. W ostatnich latach przygotowano m.in. interdyscyplinarne opracowanie i edycję notatek oraz dostępny w kilku wersjach językowych program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej Błogosławionego. Wydany został także „Katechizm według Edmunda Bojanowskiego”, a dzięki współpracy z Centrum Medialnym KUL zostały przygotowane, także w kilku językach, pomoce metodyczne audio i video.

Jak podkreślił prorektor KUL ds. misji i administracji ks. prof. Mirosław Sitarz badania i popularyzacja myśli Bojanowskiego doskonale wpisują się w misję uniwersytetu katolickiego, który od ponad 100 lat służy pomocą rodzinie w integralnym kształtowaniu człowieka w duchu Deo et Patriae.

Z kolei ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL zwrócił szczególną uwagę na przydatność „Katechizmu według Edmunda Bojanowskiego” w rodzinach, które są miejscem przekazywania żywej wiary. - Katechizm, który przedstawiamy, to narzędzie, które ja bym zatytułował: Porozmawiaj z dzieckiem w rodzinie. To jest aktualne przesłanie Bojanowskiego - dodał. Dodał, że dziś katechetyczna komunikacja wiary musi dotykać wszystkich sfer człowieka: rozumu, woli, emocji, zmysłow. Zwrócił uwagę, że współcześnie komunikacja treści dokonuje sie przede wszystkim przez przekaz wizualny, któremu towarzyszy słowo. - Dominacja obrazu powoduje przesunięcie akcentów, logosfera ustępuje miejsca ikonosferze - podkreślił, dodając, że w związku z tym dziś potrzebne są nowe formy katechezy, jak katecheza wizualna czy jej obecność w przestrzeni Internetu.

„Katechizm według Edmunda Bojanowskiego”, materiały dydaktyczne opracowane na podstawie notatek błogosławionego oraz podręczniki można pobrać bezpłatnie w wersji elektronicznej z Repozytorium Instytucjonalnego KUL: repozytorium.kul.pl, natomiast zapis konferencji jest dostępny na kanale TV KUL w serwisie YouTube.

Bł. Edmund Bojanowski (1814-71) był inspiratorem wielu dzieł wychowawczych, charytatywnych, kulturalnych i religijnych i pedagogiem-praktykiem, który stworzył oryginalną myśl pedagogiczną, uwzględniającą takie idee pedagogiczne, jak m.in: wychowanie religijne, intelektualne, fizyczne, zdrowotne, społeczne, patriotyczne czy wychowanie przez pracę. Jako człowiek świecki założył zgromadzenie zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej. Jest uważany za jednego z prekursorów apostolstwa świeckich. 13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II zaliczył Edmunda Bojanowskiego do grona błogosławionych, czyniąc go patronem laikatu.