Informacje o projekcie:

 

Studia i kursy dokształcające realizowane są w ramach projektu
“Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”.

 

Cel ogólny projektu

 

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wdrożenie programu obejmującego uruchomienie studiów podyplomowych i kursów dokształcających z Informatyki oraz zwiększenie dostępności oferty dla studentów niepełnosprawnych.

 

Grupa docelowa

 

Oferta studiów i kursów dokształcających skierowana jest do jest do wszystkich osób, w tym studentów, osób pracujących lub pragnących podjąć pracę w zawodzie technik-informatyk. Dodatkowe wsparcie otrzymują osoby niepełnosprawne i osoby 45+.

 

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 

  • sfinansowanie kosztu kursów i studiów podyplomowych,
  • posiłek w trakcie dnia,
  • zakup książek i materiałów wpomocniczych,
  • dostęp dla platformy e-learningowej,
  • zajęcia z przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe,
  • wsparcie dla osób 45+ w postaci dodatkowych konsultacji,
  • wsparcie dla osób niepełnosprawnych – na studiach I lub II stopnia obecność tłumacza języka migowego dla osoby niesłyszącej oraz indywidualne zajęcia dla osoby niewidomej, całodzienny dostęp do sali komputerowej,
  • możliwość zainstalowania pakietów statystycznych na własnym komputerze.

Okres realizacji projektu

 

01.08.2013 – 30.06.2015

 

Rekrutacja

 

Uniwersyteckie Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin Kolegium Jana Pawła II,

C-313, C-314, C-316 tel.: 81 445 3996 fax: 81 445 3997 e-mail: centrumsp@kul.pl

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2014, godz. 10:30 - Edyta Wronka