Aktualności / Wydarzenia

O przyszłości polskiego sądownictwa administracyjnego na KUL

Wybitni prawnicy, sędziowie sądów administracyjnych oraz doktoranci z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu spotkali się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji odbyły się XVI Letnie Warsztaty Doktoranckie, których tematem przewodnim był „Polski model sądownictwa administracyjnego – 20 lat później”.

Co roku wydarzenie organizowane jest w innym ośrodku akademickim, tym razem odbyło się na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Kierownikiem warsztatów był ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego KUL, natomiast sekretarzami – dr Bartosz Kuś i dr Krzysztof Dobieżyński.

– Dla naszej uczelni to duże wyróżnienie, ponieważ KUL został gospodarzem tegorocznej edycji warsztatów, a nasze zaproszenie przyjęli uznani w świecie prawniczym eksperci – mówi sekretarz XVI Letnich Warsztatów Doktoranckich dr Krzysztof Dobieżyński, adiunkt z Katedry Prawa Administracyjnego KUL.

W gronie ekspertów znaleźli się prof. Tomasz Bąkowski (UG, NSA), prof. Dorota Dąbek (UJ, NSA), ks. prof. Sławomir Fundowicz (KUL), prof. Przemysław Kledzik (US, SKO w Gorzowie Wlkp.), sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, prof. Piotr Lisowski (UWr), prof. Jerzy Parchomiuk (KUL, WSA w Lublinie), prof. Wojciech Piątek (UAM, NSA) oraz prof. Jan Paweł Tarno (UŁ, NSA).

Przed nimi swoje referaty prezentowało sześciu doktorantów z: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Ich prace zostały zakwalifikowane wcześniej do finału przez jury składające się z wybitnych profesorów związanych z nauką prawa administracyjnego.

– Temat warsztatów nie był przypadkowy, bo 20 lat temu weszła w życie reforma sądów administracyjnych. Od tego czasu sądownictwo funkcjonuje w obecnym kształcie i modelu – dodaje dr Dobieżyński.

Prezentowane na KUL referaty dotyczyły między innymi zastosowania sztucznej inteligencji w sądownictwie administracyjnym, kontroli decyzji administracyjnych z zakresu prawa sportowego oraz kontroli sądowej aktów władzy wykonawczej. – Doktoranci swoje tezy mogli skonfrontować podczas dyskusji z wybitnymi profesorami z wydziałów prawa, ale także sędziami praktykami, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego. To ogromna wartość tych warsztatów – podkreśla dr Dobieżyński.

Jury wybrało trzech laureatów. I miejsce zajęła mgr Paulina Pietkun (Uniwersytet Wrocławski), która przedstawiła referat pt. „Problemy sądowoadministracyjnej kontroli pośredniej na przykładzie kontroli legalności samorządowych aktów prawa miejscowego”.

Drugie miejsce – mgr Mariusz Szatkowski (Uniwersytet Gdański) za referat pt. „Wybrane problemy sądowo-administracyjnej kontroli decyzji administracyjnych z zakresu prawa sportowego”. Trzecie miejsce jury – mgr Michał Szudrowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za referat pt. „Uprawnienia i obowiązki procesowe organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym”. Również w głosowaniu doktorantów mgr Michał Szudrowicz uzyskał najwięcej głosów, tym samym wygrywając w tej konkurencji.

Praca mgr Pauliny Pietkun zostanie opublikowana w renomowanym czasopiśmie prawniczym, a pozostałe prace w materiałach pokonferencyjnych. – Jesteśmy dumni, że KUL stał się miejscem tak poważnych i na wysokim poziomie merytorycznym debat. Doktoranci, którzy tu przyjechali, być może wkrótce będą orzekać w sądach administracyjnych, będą też decydować o przyszłości nauki prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego – mówi sekretarz XVI Letnich Warsztatów Doktoranckich dr Dobieżyński.

Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Doktoranci XVI Letnich Warsztatów Doktoranckich:

mgr Sylwia Barańska (UMCS) – Zastosowanie sztucznej inteligencji w polskim sądownictwie administracyjnym – propozycje rozwiązań

mgr Paulina Pietkun (UWr) – Problemy sądowoadministracyjnej kontroli pośredniej na przykładzie kontroli legalności samorządowych aktów prawa miejscowego

mgr Mariusz Szatkowski (UG) – Wybrane problemy sądowo-administracyjnej kontroli decyzji administracyjnych z zakresu prawa sportowego

mgr Michał Szudrowicz (UAM) – Uprawnienia i obowiązki procesowe organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

mgr Kamila Wysocka-Błażejowska (WSB Merito w Toruniu) – Instytucjonalna perspektywa zawodu sędziego sądu administracyjnego i jej wpływ na zmiany w praktyce orzeczniczej

mgr Daniel Zero (UWM) – Kontrola sądowa aktów władzy wykonawczej