Aktualności / Wydarzenia

O skarbach BU KUL na ogólnopolskich konferencjach naukowych

Tematem referatów wygłaszanych na konferencjach naukowych przez Pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KULSkarby Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

We wrześniu, na konferencji „Oblicza Wschodu. Kościoły Wschodnie w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej - historia i perspektywy badawcze”, Jadwiga Jaźwierska, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wygłosiła referat "Świątynie, ludzie, miejsca – zespół dawnych fotografii ze zbiorów Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu (obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL)". Z kolei w listopadzie, w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, podczas II Zjazdu Historyków Wychowania, omówiła temat: "Profesor Edmund Bulanda i jego kolekcja fotografii, czyli warsztat naukowca (analiza zespołu z zasobów BU KUL)".
Również w tym miesiącu, na międzynarodowej konferencji naukowej „Cracoviae: Ex Officina Typographica. 550 lat drukarstwa krakowskiego” w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, referaty wygłosili Małgorzata Trojnacka („Sebastian Klonowic i Józef Wereszczyński czyli autor i adresat dedykacji w druku „Hebdomas…”, Kraków 1581”) i dr Arkadiusz Adamczuk („Zywot Pana Iezvsow Luisa de Granada z oficyny Jakuba Siebeneychera i jego wyposażenie graficzne”).
 
Obiekty w Bibliotece Cyfrowej KUL:
Fotografie ze zbiorów Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu: https://dlibra.kul.pl/dlibra/collectiondescription/213
Fotografie ze zbiorów prof. Edmunda Bulandy: https://dlibra.kul.pl/dlibra/collectiondescription/212
Sebastian Fabian Klonowic, "Hebdomas to iest Siedm tegodniowych piosnek...":
Luis de Granada, "Zywot Pana Iezvsow...": https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/33664/edition/31961
 
Poniżej znajdują się linki do wydarzeń:
 
W galerii zostały zamieszczone fotografie z kolekcji zbiorów prof. Edmunda Bulandy (sztuka egipska) https://dlibra.kul.pl/dlibra/collectiondescription/212