Zarządzenie Prorektora KUL ds. Nauki i Kadr w sprawie obowiązku założenia przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów indywidualnego konta autora w Polskiej Bibliografii Naukowej

Informację o założeniu konta i połączeniu wskazanego konta z profilem ORCID oraz systemem POL-on należy przekazać do Sekretariatu Instytutu Nauk o Sztuce.

Autor: Urszula Jankiewicz-Dzierżak
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021, godz. 11:18 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak