W dniu 26 września 2016 r. o godzinie 13.00 w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Bohdana Hrushevskego.

 

Tytuł pracy: Duszpasterstwo akademickie we Lwowie w latach 1918-2013. Studium historyczno-pastoralne.

 

Promotor: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL

 

Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Partacz, WH PK

                    dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL.

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2016, godz. 13:24 - Marek Fiałkowski