W dniu 16 czerwca 2015 r. o godzinie 11.00 w sali C-1031 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską ks. mgra Marcina Rokity.

 

Tytuł pracy: 

Uwarunkowania powołań kapłańskich i zakonnych w diecezji kieleckiej w latach 1945-2013. Studium z socjologii religii

 

Promotor: ks. dr hab. Kazimierz Święs

Recenzenci: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL

                  ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło UŚ

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2015, godz. 10:25 - Marek Fiałkowski