Kościół i Prawo 2 (15) 2013, 2: 5

 OD REDAKTORA NACZELNEGO
Drodzy Czytelnicy!
    
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma "Kościół i Prawo". Miło nam poinformować, że zostało ono wpisane do baz Index Copernicus Journal Masters List 2012, Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).
W bieżącym numerze opublikowanych jest dziesięć artykułów, jedna recenzja oraz pięć sprawozdań z wydarzeń naukowych. Artykuły, przygotowane przez pracowników naukowych i doktorantów zajmujących się badaniem prawa kanonicznego z czterech ośrodków naukowych w Polsce oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), zostały pogrupowane pod względem merytorycznym w cztery działy: historię prawa, normy o chrześcijanach, ustrój hierarchiczny Kościoła, kościelne prawo publiczne.
Życząc owocnej lektury, informujemy, że Redakcja, uwzględniając kierowane do nas prośby, podjęła decyzję o zmianie częstotliwości wydawania czasopisma "Kościół i Prawo" z rocznika na półrocznik.

 

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
                         Redaktor Naczelny

 

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland

e-mail:mpsitarz@kul.lublin.pl

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 08:43 - Mirosław Sitarz