Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2016 r. o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

Złotym Krzyżem Zasługi - Pan prof. dr hab. Marian Surdacki

Srebrnym Krzyżem Zaslugi:
Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL
Pani dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL

Brązowym Krzyżem Zasługi:
Pan dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
Pan dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL