Aktualności / Wydarzenia

Odznaczenia państwowe dla pracowników KUL

„Wielką radością jest fakt, że również w tym roku tak wiele osób z naszej społeczności zasłużyło na to, by zostać zaliczonych w poczet osób odznaczonych, gdyż to jedna z najważniejszych nagród honorowych, jaką obywatel może otrzymać od swojej ojczyzny” – powiedział Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podczas wręczenia odznaczeń państwowych na KUL.

Podczas uroczystości, która miała miejsce 21 grudnia 2021 r., uhonorowanych zostało ponad 70 pracowników KUL. W dowód uznania za zaangażowanie na rzecz uniwersytetu, w różnych obszarach jego działalności, zarówno naukowo-dydaktycznej, badawczej, jak administracyjnej i społecznej, otrzymali oni odznaczenia państwowe i resortowe.

W imieniu Prezydenta RP dekoracji odznaczonych dokonał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. „Jesteście państwo częścią uniwersytetu, który ma 103 lata, uniwersytetu, który ma ogromne zasługi dla Polski i dla naszej niepodległości. Te medale są dowodem na to, że Państwa praca stanowi ogromny wkład w jego rozwój” – powiedział gratulując odznaczonym.

Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Krzyżami Zasługi odznaczonych zostało pięcioro naukowców:

- dr Barbara Borowska, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej i Biografistyki Pedagogicznej prowadząca badania z zakresu glottodydaktyki ojczystojęzycznej, komunikacji społecznej i międzykulturowej, socjologii literatury i kultury oraz oświaty polskiej poza granicami kraju, uhonorowana została Złotym Krzyżem Zasługi;

- dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska, muzyk, adiunkt w Katedrze Etnomuzykologii i Hymnologii, członek Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, organizatorka licznych koncertów oraz ks. prof. Mirosław Wróbel, biblista, dyrektor Sekcji Nauk Biblijnych KUL, kierownik Kursu Formacji Biblijnej, dyrektor i redaktor naukowy projektu „Biblia Aramejska”, popularyzator wiedzy biblijnej otrzymali Srebrne Krzyże Zasługi;

- dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL w Katedrze Instrumentologii, muzykolog i muzyk kościelny oraz ks. prof. Henryk Drawnel, biblista, jeden z najwybitniejszych znawców rękopisów z Qumran odznaczeni zostali Brązowymi Krzyżami Zasługi.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało 43 pracowników KUL. Medalem Złotym, po 30 latach wzorowej pracy zawodowej, wyróżnionych zostało 5 osób, w gronie odznaczonych Medalem Srebrnym, przyznawanym po 20 latach wzorowej pracy zawodowej, znalazły się 22 osoby, Medal Brązowy otrzymało 16 pracowników, których wzorowy staż zawodowy przekroczył 10 lat.

Odznaczeniami resortowymi uhonorowanych zostało 23 pracowników KUL. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania zostało odznaczonych 20 osób. Dekoracji dokonał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Natomiast Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury otrzymały 3 osoby. W imieniu ministra wyróżnienia wręczył Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik.

Rektor KUL, nawiązując do obchodów 150. rocznicy urodzin założyciela i pierwszego rektora KUL ks. Idziego Radziszewskiego, przywołał słowa z listu, jaki skierował on do papieża Benedykta XV u progu działalności uczelni: „dla wszystkich w uniwersytecie hasłem jest pracować z Bogiem dla Ojczyzny”. Szeroko pojęta działalność tak licznie w tym roku odznaczonych osób, dowodzi według ks. prof. Mirosława Kalinowskiego wierności temu posłannictwu. „Jestem przekonany, że w Państwa działalności możemy odnaleźć tę synergię pracy dla dobra Pana Boga i naszej ojczyzny, poprzez łączenie tradycji z nowoczesnością i pokazywanie, że katolickość to też nowoczesność”.