I. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku oraz 25 września 2017 roku o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczeni zostali:

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

Pani dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL

Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL

Pani dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2017 r. za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:

Pani dr Barbara Borowska

Pani mgr Danuta Maj

Pani dr hab. Danuta Opozda

Pani prof. dr hab. Teresa Paszkowska

Pani prof. dr hab. Anna Woźniak

 

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

Pani mgr Dorota Chabrajska

Pan prof. dr hab. Eugeniusz Cyran

Pani dr hab. Anna Kawalec

Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

Pani mgr Edyta Michałek

Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk

Pani dr hab. Anna Sierosławska

 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

Pani mgr Joanna Dyrda-Muskus

Pani dr Ilona Grądzka

Pani dr hab. Małgorzata Gruchoła

Pan dr hab. Marek Piwowarczyk

Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak

Pan dr hab. Piotr Telusiewicz

Pani dr hab. Anna Tunia, prof. KUL

 

II. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 stycznia 2017 r. odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał:

Pan dr Krzysztof Przylicki

 

III. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaczeni zostali:

Pani dr hab. Anna Bloch-Rozmej

Pani dr hab. Maria Bloch-Trojnar

Ks. dr Mirosław Chmielewski

Pani dr hab. Agnieszka Czechowicz

Pani dr hab. Jadwiga Daszykowska

Pani dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL

Pan dr hab. Henryk Duda, prof. KUL

Pan dr hab. Paweł Gondek

Pan dr hab. Arkadiusz Gudaniec

Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL

Pani dr Anna Majewska-Wójcik

Pani dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL

Pani mgr Katarzyna Plebanek-Karolak

Pani dr Aneta Przepiórka

Pani dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Pani dr Kinga Stasiak

Pani dr hab. Katarzyna Stępień

Pan dr Delaine Swenson, prof. KUL

Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

Pani dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska

Pani dr Anna Szudra-Barszcz

Pani mgr Agnieszka Turska

Pani dr Anna Witkowska-Paleń

Ks. dr hab. Waldemar Żurek, prof. KUL 

 

IV. Na podstawie art. 41 ustawy o samorządzie województwa oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego oraz zasad używania i stosowania, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego:

Jego Ekscelencję Księdza Biskupa prof. dr. hab. Jana Śrutwę

Panią prof. dr hab. Marię Braun-Gałkowską

Ks. prof. dr. hab. Franciszka Greniuka

Panią dr hab. Alicję Grześkowiak, prof. KUL

Pana dr. hab. Marka Lechniaka, prof. KUL

 

V. Decyzją Prezydenta Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina Medalem 700-lecia Miasta Lublin uhonorowany został Uniwersytet oraz jego obecni i byli pracownicy:

 

Rektorzy KUL:

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Jego Ekscelencja ks. abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus

Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB

 

Pracownicy KUL:

Pan prof. dr hab. Adam Biela

Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek

Pan prof. dr hab. Piotr Gutowski

Pan prof. dr hab. Lechosław Lameński

Pan prof. dr hab. Zbigniew Eugeniusz Niebelski

Pani prof. dr hab. Stanisława Steuden

Pan dr hab. Cezary Taracha

Pan prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

 

Emerytowani pracownicy KUL:

Ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik

Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC

Ks. prof. dr hab. Henryk Misztal

prof. dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv.

Ks. dr. hab. Marian Stasiak, prof. KUL

Ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss

prof. dr hab. Zofia Zdybicka USJK 

 

Medal otrzymał również Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum.