logo_fb_pl

Celem programu jest przybliżenie uczestnikom, którzy już opanowali język polski na poziomie B1,  zagadnień leksykalnych (katalog tematyczny) i strukturalnych (katalog gramatyczno-syntaktyczny), a także przygotowanie uczestników do rozwiązywania zadań z ROZUMIENIA ZE SŁUCHU, ROZUMIENIA TEKSTÓW PISANYCH, POPRAWNOŚCI GRAMATYCZNEJ oraz napisania tekstów, które trzeba zrealizować w części egzaminu PISANIE (wraz z elementami doskonalenia polskiej pisowni), jak również wprowadzenie do modułu MÓWIENIE na poziomie B2.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Program obejmuje: 100 godzin (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

Czas trwania kursu: 10 tygodni / forma weekendowa: piątek po południu (4 godz.), sobota przed południem (6 godz.)

Zakres kursu:

  1. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (12 godzin)
  2. ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH (12 godzin)
  3. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA (40 godzin)
  4. PISANIE (30 godzin)
  5. MÓWIENIE (6 godzin)

KOSZT: 1500 zł od osoby

OPIS PROGRAMU: ZOBACZ TUTAJ 

PLANOWANE TERMINY:

6-7 grudnia 2019 – 22 lutego 2020 r. (10 tygodni)

14 lutego – 25 kwietnia 2020 r. (10 tygodni)

9 października – 19 grudnia 2020 r. (10 tygodni)UWAGA: Kurs odbędzie się, jeśli zbierze się grupa.


Warunkiem uczestnictwa w kursie jest znajomość języka polskiego na poziomie B1.