Aktualności / Wydarzenia

P. Szałamacha (NBP) na Forum Ekonomicznym KUL: Inflacja będzie nadal spadać

– Inflacja będzie nadal spadać –  prognozował członek zarządu NBP Paweł Szałamacha, który 22 maja 2023 był gościem Forum Ekonomicznego KUL. Już w czwartym kwartale tego roku powinna osiągnąć poziom jednocyfrowy, a w przyszłym roku jej pozom powinien zbliżyć się do celu inflacyjnego.

Szałamacha zwrócił uwagę, że zjawisko inflacji jest dziś obecne nie tylko w Polsce, ale w wielu rozwiniętych gospodarczo krajach świata. W Polsce do jej powrotu po kilkunastu latach przyczyniły się czynniki zewnętrzne. Najważniejsze to zamknięcie na ponad 2 lata chińskiej gospodarki, które spowodowało zakłócenie łańcuchów dostaw wielu towarów oraz wojna na Ukrainie. Jak zauważył jeszcze jesienią zastanawialiśmy się czy inflacja przekroczy granicę 20 punktów procentowych,  ale wprowadzone na przestrzeni ostatnich miesięcy przez Radę Polityki Pieniężnej podwyżki stóp procentowych przyniosły efekt w postaci  jej zahamowania. – Mamy 3 miesiąc spadku inflacji, proces ten jest zgodny z prognozami Narodowego Banku Polskiego – podkreślił prelegent,  który dodał, że już jesienią możemy spodziewać się jej spadku do poziomu jednocyfrowego.

Wraz z innymi prelegentami Forum Szałamacha szukał odpowiedzi na pytanie czy inflacja jest ekonomicznym końcem świata, bo właśnie to zagadnienie stało się tematem Forum Ekonomicznego KUL w ramach XXXII Tygodnia Ekonomicznego. Jak powiedział otwierając wydarzenie prorektor KUL ds. misji ds. misji i cyfryzacji, dr hab. Adam Zadroga, prof. KUL  gospodarka i finanse, które są przedmiotami badawczymi ekonomii, to dynamiczna i wieloaspektowa rzeczywistość. – Procesy, które w nich zachodzą, wymagają pogłębionej analizy z różnych perspektyw, wymagają nie tylko interdyscyplinarnej wiedzy teoretycznej, ale także spojrzenia oczami praktyków – podkreślił prorektor nawiązując do prelegentów Forum, wśród których znaleźli się zarówno teoretycy, jak i praktycy.  

Tydzień Ekonomiczny jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez studentów ekonomii KUL. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Inflacja – czy to ekonomiczny koniec świata?”. Ideą wydarzenia jest przybliżenie aktualnych problemów społeczno-gospodarczych, zarówno w ich teoretycznym, jak też praktycznym kontekście. Dlatego stało się tradycją, iż do dyskusji zapraszani są wybitni przedstawiciele świata nauki, osoby pełniące rozmaite funkcje w życiu publicznym, dziennikarze i publicyści, a także praktycy – mający doświadczenie w temacie danej edycji Tygodnia Ekonomicznego. Dobór wykładowców i prelegentów każdorazowo stwarza okazję do wymiany poglądów i opinii oraz umożliwia studentom poszerzenie wiedzy, czemu służą również szkolenia i warsztaty pogłębiające rozumienie podjętej w ramach Tygodnia problematyki.

Do dyskusji o inflacji i jej wpływie na życie społeczne studenci zaprosili także praktyków - przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, banków, dużego i małego biznesu, a także konsumentów, którzy podczas Forum Ekonomicznego KUL dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. W gronie prelegentów Forum obok wiceministra finansów Sebastiana Skuzy oraz członka zarządu NBP Pawła Szałamachy znaleźli się także m.in dyrektor Caritas Polska ks. dr Marcin Iżycki oraz wykładowcy akademiccy z różnych ośrodków. Forum będzie trwać do 26 maja.