Jestem doktorem psychologii i adiunktem w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej KUL. Moje zainteresowania naukowe dotyczą problematyki mózgowych mechanizmów procesów pamięciowych, zwłaszcza procesów znajomości i przypominania w pamięci rozpoznawczej. W swoich badaniach poszukuję elektrofizjologicznych wskaźników tych procesów wykorzystując rejestrację sygnału EEG i jego analizę za pomocą metody potencjałów wywołanych (event-related potentials, ERP). Prowadzę również eksperymenty nad poznawczymi mechanizmami powstawania fałszywych wspomnień, a także badania nad zjawiskiem iluzji ruchu wywoływanym metodami laboratoryjnymi.

Biorę udział w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Nauki. Odbyłem staż podoktorski w Curran Lab (Department of Psychology and Neuroscience, University of Colorado Boulder, USA). Prowadzę zajęcia dydaktyczne, w tym seminaria licencjackie i magisterskie, na kierunkach kognitywistyka i psychologia. Jestem opiekunem naukowym Studenckiego Koła Neuronauk KUL. Regularnie publikuję w recenzowanych czasopismach naukowych znajdujących się na liście Journal Citation Reports.

Autor: Paweł Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2021, godz. 11:12 - Emilia Zabielska-Mendyk