11 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 Instytut Filologii Germańskiej i Koło Naukowe Germanistów zapraszają do sali GG-248 na spotkanie informacyjno-warsztatowe „ Perspektywy zawodowe - inspiracje z kraju sąsiada”.

 

Spotkanie to jest jedną ze 110 imprez zorganizowanych w okresie od 1 do 17 czerwca 2015 w ramach ogólnopolskiej i ogólnoniemieckiej akcji „ dzień.de / der – tag. pl” Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i poprowadzą je dla nas Pracownicy Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie „Sempre a Frente, Lokalnego Punktu Eurodesk w Polsce. Będzie ono poświęcone możliwościom pracy, stażach i wolontariacie za granicą, głównie w Niemczech oraz okazją do poinformowania o bezpiecznych wyjazdach za granicę, o tym, gdzie szukać wiarygodnych informacji, jakie kompetencje są przydatne w odmiennym kulturowo środowisku, jak i gdzie załatwić wszelkie formalności.

 

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2015, godz. 19:55 - Sylwia Mitko