24-25 lutego 2022 odbyła się zorganizowana przez mgr Magdę Morello (Szkoła Doktorska KUL) w ramach działalności Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki, pod opieką merytoryczną dr Anny Głowy (Instytut Nauk o Sztuce KUL) ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka pt. „Pięć zmysłów w sztukach wizualnych".

 

Tematem naszych rozważań były wszelkie możliwe związki pięciu zmysłów ze sztukami wizualnymi, w szczególności:

  • różnego rodzaju dzieła sztuk wizualnych odwołujące się (dosłownie, symbolicznie, alegorycznie) do 5 zmysłów;
  • udział innych niż wzrok zmysłów w percepcji dzieł należących do sztuk wizualnych (synestezja, haptyczność itp.);
  • sposoby wykorzystania innych zmysłów w udostępnianiu sztuk wizualnych osobom z niepełnosprawnością wzrokową.


Link do Wydarzenia na FB: „Pięć zmysłów w sztukach wizualnych"

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

CZWARTEK 24.02.2022

 

8:55–9:00 – OTWARCIE KONFERENCJI

 

PANEL I – 5 zmysłów w sztuce nowoczesnej i współczesnej

(prowadzenie panelu: dr Elżbieta Błotnicka-Mazur, KUL)

 

9:00–9:20 – Corentin Heusghem (Szkoła Doktorska UŁ), Senses in visual arts as a prism for philosophy

9:20–9:40 – dr Maciej Zdanowicz (UJK), Widzenie i dotykanie dźwięku. Twórczość Wacława Szpakowskiego i Antoniego Starczewskiego w kontekście problemu percepcji synergicznej

9:40–10:00 – Natalia Cieślak (Szkoła Doktorska UAP), Haptyczność poszerzona w dyskursie młodego polskiego malarstwa

10:00–10:20 – Agata Pradun (KUL), “Od patrzenia na pana obrazy bolą mnie oczy” - uniwersalizm i demokratyczność sztuki optycznej

DYSKUSJA 10:20–10:40

 

PANEL II – zapach w sztuce dawnej

(prowadzenie panelu: dr hab. Krzysztof Gombin, KUL)

 

10:40–11:00 – Magda Morello (Szkoła Doktorska KUL), Pachnące obrazy. Malarskie konkretyzacje zapachu i alegorie zmysłu powonienia w kontekście nowożytnych zwyczajów toaletowych

11:00–11:20 – Łukasz Konopa (Szkoła Doktorska KUL) Zapach a kwestia dżumy. Zapisy w źródłach tekstowych z XVII i XVIII w. i ich odzwierciedlenie w ikonografii tego okresu

11:20–11:40 – dr Anna Głowa (KUL), Ikonografia zapachu w sztuce starożytnej Grecji

DYSKUSJA 11:40–12:00

12:00-13:00 PRZERWA OBIADOWA

 

PANEL III – 5 zmysłów w sztuce sakralnej

(prowadzenie panelu: dr Małgorzata Żak-Kulesza, KUL)

 

13:00–13:20 – Dorota Zaprzalska (Szkoła Doktorska UJ), Niedostępne a wyróżnione: o roli zmysłów w percepcji ikon kompozytowych

13:20–13:40 – dr Małgorzata Kierczuk-Macieszko, Technologia i proweniencja kadzielnic średniowiecznych i wczesnonowożytnych w zbiorach polskich

13:40–14:00 – dr Anna Zimnowodzka (WSJO), Zmysły w najstarszej ikonografii męczeństwa św. Wincentego z Saragossy w odniesieniu do  wybranych źródeł pisanych

14:00–14:20 – Jakub Godek (UW), Zjednać sobie bogów – rola muzyki w kulturze cykladzkiej na podstawie analizy idoli-muzyków

DYSKUSJA 14:20–14:40

 

PANEL IV – 5 zmysłów w udostępnianiu sztuki

osobom z niepełnosprawnością wzroku

(prowadzenie panelu: dr Anna Dzierżyc-Horniak, KUL)

 

14:40–15:00 – Magdalena Błaszczak (Szkoła Doktorska UAM), Prawne aspekty dyskryminacji w sztukach wizualnych

15:00–15:20 – Kinga Nowak (Szkoła Doktorska UJK), Dotykanie rysunku – tyflografika w projektowaniu produktów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami wzrokowymi

15:20–15:40 – Urszula Gulbińska-Konopa (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie), Polichromie w Piwnicy pod Fortuną – sposoby prezentacji zabytku osobom z niepełnosprawnością wzroku

DYSKUSJA 15:40–16:00

 

PIĄTEK 25.02.2022

 

PANEL V – 5 zmysłów w literaturze, teatrze i reklamie

(prowadzenie panelu: Paulina Duszyca, Szkoła Doktorska KUL)

 

9:00–9:20 – Maciej Bujanowicz (UJ), Sensualność w „Sonetach nad głębiami” Adama Asnyka

9:20–9:40 – Krystyna Berkan (Szkoła Doktorska Anthropos, Instytut Sztuki PAN), Nie tylko malarz życia nowoczesnego. Postać flâneura a wieloraka percepcja rzeczywistości w świetle pism Charlesa Baudelaire’a i Stanisława Wyspiańskiego

9:40–10:00 – Michał Strachowski i Karol Furtak (Szkoła Doktorska KUL), Wrócić, ale dokąd? Wyspiański, Melcer – Szczawiński i młodopolskie recepcje antyku

DYSKUSJA 10:00-10:20

10:20–10:40 – Magdalena Szamik (KUL), „Słodkie pieśni piękne”. O Odzie do greckiej urny Johna Keatsa

10:40–11:00 – Kinga Skowron (UR), Zdjęcia jako bohaterowie powieści – synestetyczny odbiór fotografii umieszczonych w ,,Osobliwym domu pani Peregrine’’ Ransoma Riggsa

11:00–11:20 – Małgorzata Kowalczyk (UMCS), Marketing sensoryczny, czyli jak sprzedawać zmysłami

DYSKUSJA 11:20–11:40

11:40–11:45 – zakończenie konferencji

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Kuczyńska
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022, godz. 18:55 - Agnieszka Kuczyńska