Planowane działania na I semestr:

- spotkanie nt. pracy z „trudną” młodzieżą,

- spotkanie z biegłym psychologiem sądowym nt. pracy biegłego sądowego orzekającego w sprawach o unieważnienie małżeństwa,

- spotkanie z biegłym psychologiem sądowym nt. zeznań dzieci, ofiar przestępstw seksualnych, itp.,

- spotkanie z psychologiem nt. pracy psychologa w Zakładzie Karnym,

- spotkanie nt. stwierdzania niepoczytalności,

- wyjścia na rozprawy sądowe.

 

Pozostałe planowane działania:

- spotkanie nt. uzależnień behawioralnych,

- spotkanie z pracownikiem Zakładu poprawczego,

- spotkanie nt. zakłamywania zeznań,

- spotkanie z pracownikiem socjalnym,

- spotkanie z kuratorem sądowym,

- projekcje filmowe,

- organizacja KONFERENCJI o tematyce psychologii sądowej oraz patologii społecznych.

Autor: Magdalena Pietnoczko
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, godz. 19:02 - Magdalena Pietnoczko