IX Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

„Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)”

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

16-17 października 2013 r.

 

Środa, 16 października:

 

09.00  

Powitanie

Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, Dyrektor INB KUL

 

09.10

Rozpoczęcie

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL

 
Sesja I (9.15 – 11.35)
Poświęcona dorobkowi naukowemu
ks. prof. dr hab. Józefa Kudasiewicza (1926-2012)

 

09.15 – 9.45: 

Wizja duszpasterstwa biblijnego w Polsce

Ks. Dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL,

 

09.45 – 10.15:

„Więcej Słowa w słowie”. Twórczość profesora Józefa Kudasiewicza inspiracją w rozwoju współczesnej homiletyki polskiej

Ks. Dr hab. Stanisław Dyk, prof. KUL

 

10.15 – 10.45:

Mariologia biblijna

Ks. Dr hab. Kazimierz Pek MIC, prof. KUL.

 

10.45 – 11.15:

Pytania do prelegentów i dyskusja

 

11.15 – 11.50:

Przerwa

 
 
Sesja II (11.50 – 13.30)

 

11.50 – 12.25:

Źródła nadziei odpuszczenia grzechów Izraela w Iz 63,7-64,11

Ks. dr hab. Wojciech Pikor, prof. KUL

 

12.25 – 13.00: 

Koncepcja grzechu i jego odpuszczenia we wspólnocie z Qumran

Ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel, prof. KUL

 

13.00 – 13.30:

Pytania do prelegentów i dyskusja

 

13.30 – 15.30:

Przerwa obiadowa

 
Sesja III (15.30 – 17.30)
15.30 – 16.05: 
Motyw darowania winy w Pięcioksięgu
Dr hab. Teresa Stanek UAM, Poznań
 
16.05 – 16.40:
Bóg wobec grzechu człowieka w Rdz 1-11
Ks. dr Krzysztof Napora, KUL

 

16.40 – 17.15:

Dynamizm Bożego przebaczenia w świetle tekstu Ne 9,6-37

Dr Mykhaylyna Kľusková, KU Ružomberok, Słowacja

 

17.15 – 17.45:

Pytania do prelegentów i dyskusja

 

 

Czwartek, 17 października:

 
Sesja IV (9.00 – 11.00)
Sesja specjalna:
o. Prof. Jean-Noël ALETTI, S.J.,
Pontificio Istituto Biblico, Rzym

 

09.00 – 09.45:

The Issue of Faith in the Letters of Saint Paul. The Case of Abraham in Rom 4 and Its Importance

 

09.45 – 10.30:

Non-fede e fede in Lc 1,5-25. Perché il racconto lucano comincia con la non-fede?

 

10.30 – 11.00:

Pytania do prelegenta i dyskusja

 

11.00 – 11.30:

Przerwa

 
 
Sesja V (11.30 – 13.00)

 

11.30 – 12.05:

Język tekstów Starego i Nowego Przymierza o odpuszczeniu grzechów. Co się zmieniło?

Ks. dr hab. Artur Malina, prof. UŚ, Katowice

 

12.05 – 13.10:

Wątki liturgiczne święta Jom Kippur w opisach ewangelicznych pasji Jezusa

Ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT, Wrocław

 

13.00 – 15.30:

Przerwa obiadowa 

 
 
Sesja VI (15.30 – 17.50)

 

15.30 – 16.05:

Kościół kontynuatorem Chrystusowej misji odpuszczania grzechów (J 20,19-23)

Dr Branislav Kľuska, KU Ružomberok, Słowacja

 

16.05 – 16.40:

Sprawiedliwość Boża w ekonomii Starego Testamentu i sprawiedliwość Boża w Jezusie. Odpuszczenie grzechów według Rz 3,21-26

Ks. dr Marcin Kowalski, KUL

 

16.40 – 17.10:

Pytania do prelegentów i dyskusja

 
17.10
Podsumowanie i zakończenie sympozjum 
Dyrektor INB KUL – Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2013, godz. 15:41 - Krzysztof Mielcarek