PROGRAM PO WER

Logo FE Wiedza edukacja

      

Logo UE Fundusz Społeczny

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, finansowany z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Wsparcie finansowe na realizację:

 

- wyjazdów na część studiów i na praktyki do Krajów Programu studentów, którzy mają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego;

 

- wyjazdów studentów niepełnosprawnych na część studiów i praktyki do Krajów Programu

 

Zasady finansowania wyjazdów na studia Erasmus+ w roku 2020 2021

Zał 1. Zasady finansowania wyjazdów na studia w roku akademickim 2020-21 studentów otrzymujących stypendium socjalne

Zał 2. Zasady finansowania wyjazdów na studia w roku akademickim 2020-21 studentów niepełnosprawnych

 

Zasady finansowania wyjazdów na praktykę Erasmus+ w roku akademickim 2020-21

Zał 1  zasady finansowania wyjazdów na praktykę dotyczące studentów otrzymujących stypendium socjalne

zał 2. zasady finansowania wyjazdów na praktykę dotyczące studentów niepełnosprawnych

 

 

 

Więcej informacji:

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
mgr Alicja Pilorz, alipil@kul.pl,  tel. 81 445-41-81

mgr Renata Kras, marczak@kul.pl, tel. 81 445-41-83