PROGRAM PO WER

Logo FE Wiedza edukacja

      

Logo UE Fundusz Społeczny

 

Projekt „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, finansowany z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

Wsparcie finansowe na realizację:

 

- wyjazdów na część studiów i na praktyki do Krajów Programu studentów, którzy mają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego;

 

- wyjazdów studentów niepełnosprawnych na część studiów i praktyki do Krajów Programu

 

Zasady finansowania wyjazdów na studia w roku akademickim 2019-20 studentów otrzymujących stypendium socjalne i studentów niepełnosprawnych

 

Zasady finansowania wyjazdów na praktyki w roku akademickim 2019-20 studentów otrzymujących stypendium socjalne i studentów niepełnosprawnych

 

 

 

Więcej informacji:

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
mgr Agnieszka Gleń, glen@kul.pl,  tel. 81 445-41-81

mgr Renata Kras, marczak@kul.pl, tel. 81 445-41-83