Aktualności / Wydarzenia

Poznaliśmy laureatów Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego

Dorota Rochecka-Sembratowicz odbiera nagrodę w Konkursie im. ZgorzelskiegoPoznaliśmy laureatów XXI edycji konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską. W gronie wyróżnionych znalazła się absolwentka KUL Dorota Rochecka-Sembratowicz, która otrzymała II nagrodę w kategorii literaturoznawstwo. Nagrody zostały wręczone 25 października 2022, podczas uroczystej gali na KUL.

Nagroda została przyznana za pracę „Nieznana powieść Czesława Miłosza”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Adama Fitasa w Instytucie Literaturoznawstwa KUL. Natomiast pierwsza nagroda w tej kategorii  przypadła Łukaszowi Krajowi za pracę „Pietà w literaturze i sztuce XX wieku”, napisaną pod opieką naukową prof. dr hab. Anny Łebkowskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z kolei w kategorii językoznawstwo laureatem I nagrody została Zofia Bryłka, autorka pracy „Paraphrasis” Wojciecha Tylkowskiego - na pograniczu przekładu i objaśnienia”, napisanej pod opieką naukową dr hab. Doroty Rojszczak-Robińskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś druga nagroda została przyznana Annie Brzozowskiej za pracę pod tytułem „Skrzydlate słowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Zarzyckiej w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Czesław Zgorzelski (1908-1996) specjalizował się w historii literatury polskiej oświecenia i romantyzmu. Ukończył Uniwersytet Wileński i tam rozpoczął karierę akademicką. Po II wojnie światowej pracował na uniwersytecie w Toruniu, z którego został zwolniony ze względów politycznych. Od 1950 r. związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

 

Fotorelacja