Tematy prac magisterskich

zrealizowanych pod kierunkiem dr hab. Marioli Łaguny w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie


Magdalena Kiwerska, Spostrzeganie celu a gotowość podjęcia pracy za granicą, SWPS 2009.

Zuzanna Butkiewicz-Wakuluk, Tendencja do rezygnacji z celu a emocje w ujęciu teorii C.D. Spielbergera, SWPS 2008.

Agnieszka Marczak-Czajka, Nadzieja i optymizm a intencje podjęcia pracy za granicą, SWPS 2008.

Aneta Patyra, Nadzieja i optymizm a tendencja do rezygnacji i ponownego zaangażowania się w realizację celu, SWPS 2008.

Ewa Pawłowska, Przekonania na temat Ja a rezygnacja z celu i ponowne zaangażowanie, SWPS 2008.

Natasza Wojnowska-Flis, Przekonania na temat Ja a intencja podjęcia pracy za granicą, SWPS 2008.

 

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2013, godz. 10:27 - Mariola Łaguna