Instytut Filologii Polskiej KUL


 strony dla maturzystów i kandydatów na studia

 

 

SERWIS REKRUTACYJNY →

 

PRZYDATNE INFORMACJE

Filologia polska

Edytorstwo

Wiedza o teatrze

 

Zuzanna Guty:

Jakie perspektywy daje polonistyka?

 

Wybór odpowiedniego kierunku studiów jest z pewnością jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Decyzją, którą podejmujemy wcześnie, bo zaraz po ukończeniu liceum. Główną motywacją okazuje się nieczęsto prestiż zawodu, do którego przygotowuje dany kierunek. Niestety, obecnie panuje przekonanie, że to jedynie kierunki matematyczno-przyrodnicze gwarantują pracę w zawodzie. Nic bardziej mylnego, każdy dobrze wykształcony humanista, dzięki odpowiedniej wiedzy i umiejętnościom może znaleźć swoje miejsce na dzisiejszym rynku pracy. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie o własne predyspozycje i zainteresowania. Pasja bowiem jest bowiem podstawową motywacją do nauki.

 

Jednym z najciekawszych kierunków humanistycznych jest polonistyka. Po jej ukończeniu możesz wykonywać zawód redaktora, edytora, korektora czy adiustatora w wydawnictwie naukowym lub popularnonaukowym. Wówczas niezbędna okazuje się specjalizacja edytorsko-tekstologiczna. Jest niezmiernie przydatna również jeśli myślisz o pracy jako dziennikarz prasowy lub medialny. Ponadto, możesz pracować jako nauczyciel języka polskiego na każdym poziomie kształcenia (specjalizacja nauczycielska). Przy specjalności glottodydaktycznej nieodzowna okazuje się znajomość, co najmniej jednego, języka obcego, a to z kolei otwiera drogę do poszukiwania pracy jako nauczyciel polskiego uczący obcokrajowców, zarówno w kraju, jak i za granicą. Uzyskanie tytułu magistra umożliwia bowiem podjęcie pracy w charakterze lektora języka polskiego na zagranicznych uniwersytetach. Dobra znajomość języka obcego (minimum B2) jest również przepustką do międzyinstytutowej specjalizacji translatologicznej, która przygotowuje do profesjonalnego zajmowania się przekładem. Specjalizacja teatrologiczna zaznajomi Cię z tajnikami pracy w teatrze oraz placówkach kulturalno – oświatowych. W przypadku ukończenia bloku zajęć z krytyki artystycznej możesz poszukiwać pracy jako krytyk, czy konsultant merytoryczny wydawnictw i ośrodków kultury. Ścieżek rozwoju jest zatem wiele a i perspektywy niezłe.

 

STRONA GŁÓWNA →

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2015, godz. 10:12 - Urszula Jańczyk