Pracownicy Instytutu Historii dr Marcin Baranowski i dr Andrzej Gładysz zostali odznaczeni medalem Pro Patria przyznawanym przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za zasługi w szerzeniu pamięci o walce o niepodległość Polski. Odznaczenia zostały nadane za działalność w Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień 39, a ich wręczenie miało miejsce 2 grudnia 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2019, godz. 10:03 - Leszek Wojtowicz