Organizacja praktyk

Zasady organizacji i odbywania praktyk opisane są na stronie Działu Kształcenia

 

oraz w Zarządzeniu Rektora KUL w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk
obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

DZIENNIK PRAKTYK I ZAŁĄCZNIKI

 

Praktyki studentów

na kierunku NAUKI O RODZINIE

Wiedza studentów uzupełniana jest praktykami. Zależnie od specjalności praktyki odbywają się w szkołach, poradniach małżeńsko-rodzinnych, w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną. 

REGULAMIN PRAKTYK - Nauki o Rodzinie II stopnia - 2018

 

Praktyki studentów

na kierunku PRACA SOCJALNA

Na kierunku PRACA SOCJALNA praktyki odbywają się w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pracą socjalną.

REGULAMIN PRAKTYK - Praca Socjalna I stopnia - 2018

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2019, godz. 15:17 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak