Marta Kozak - Doktor socjologii, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Długoletni pracownik pomocy społecznej. Adiunkt w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Agnieszka Kulma - Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

 

Ewa Szczypior – współautorka publikacji „Standard streetworkingu (ulicznej pracy socjalnej)". Współpracownik Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności (PFWB). Pracownik Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Roland Łukasiewicz - Doktor nauk humanistycznych, socjolog, politolog. Adiunkt w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Zainteresowania naukowe w zakresie sfery wykluczenia społecznego (szczególnie wykluczenia cyfrowego), bezdomności oraz cyberprzestępczości i cyberterroryzmu. Realizuje badania w enklawach bezdomności emigrantów polskich w UE.


Anna Wiśniewska - Socjolog, specjalista terapii uzależnień. Od 15 lat pracuje w Stowarzyszeniu MONAR - w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Szczecinie. Od 5 lat koordynator programu "Party Projekt" - program działań środowiskowych skierowany do okazjonalnych użytkowników narkotyków.


Marta Kucińska - Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium, kierunku pedagogika ze specjalizacjami resocjalizacja nieprzystosowanych społecznie oraz profilaktyka i prewencja kryminalna. Od kiedy pamięta odczuwała silną potrzebę pomagania i opiekowania się innymi ludźmi, skąd wypłynął wybór kierunku studiów. Już w czasie studiów zdobywała zawodowe doświadczenia w różnorodnych placówkach oraz instytucjac, m.in. Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Inicjatyw Międzykulturowych, Świetlica Socjoterapeutyczna, Areszt Śledczy oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. Posiada doświadczenie jako kurator sądowy, streetworker, trener, pracownik socjalny, pedagog. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, w szczególności z osobami bezdomnymi. Obecnie pracuje w Mokotowskim Hospicjum św. Krzyża. Współzałożycielka Stowarzyszenia W Pół Drogi.


Monika Cieślar – Magister teologii ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, specjalność: pedagogika religii i etyka; tytuł licencjata z pedagogiki w zakresie pracy socjalnej. Pracownik Centrum Misji i Ewangelizacji, koordynator projektu Misja Ulica. Uczestniczka rocznego wolontariatu europejskiego w Niemczech.


Karolina Borecka – Prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Pedagogiki Alternatywnej (SPA) w Częstochowie (2007 rok). www.spa-czest.blogspot.com/

Agnieszka Stefaniak - Pracownik NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Puławach, instruktor terapii uzależnień, edukator w zakresie HIV/AIDS. Zajmuje się streetworkingiem z zakresu redukcji szkód wśród osób uzależnionych od narkotyków w Puławach.

 

ks. dr Jarosław Jęczeń - Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, adiunkt w Katedrze Życia Społecznego Rodziny

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2012, godz. 19:10 - Jarosław Jęczeń