III Międzynarodowa Konferencja Naukowa

z cyklu Homo homini

 

FILOZOFIA STREETWORKINGU

 

05 listopada 2013 roku

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, C-1031

 

 

Organizatorzy

Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL

Fakultät für Soziale Arbeit Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie Stowarzyszenie „Rodzina” w Puławach

 

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

 

 

Patronat naukowy

ks. prof. Dr hab. Mirosław Kalinowski

ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

O. dr hab. Jan Mazur, prof. UP Jana Pawła II w Krakowie

 

 

PROGRAM

 

 

8.30 – Rejestracja uczestników konferencji

9:00 Powitanie gości i otwarcie konferencji: ks. dr hab. Jerzy Koperek, Kierownik Katery Życia Społecznego Rodziny Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL

 

Sesja I: Poszukiwanie człowieka w teorii

Moderator: dr Bernadeta Lelonek-Kuleta

 

9:15-10:30

 

 • ks. dr Jarosław Jęczeń Streetworking - uczestnictwo czy alienacja? (Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, KUL)
 • dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL Filozofia streetworkingu wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym od narkotyków (narkomani, więźniowie) (Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii, KUL)
 • dr Joanna Chwaszcz Filozofia streetworkingu wobec osób bezdomnych (Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii, KUL)
 • dr Roland Łukasiewicz Pracownicy ulicy wobec nie-miejsc w przestrzeni społecznej bezdomnych (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

 

10:30 Podsumowanie sesji

10:40- 11.00- Przerwa na kawę

 

Sesja II: Poszukiwanie człowieka – praxis

Moderator: dr Anna Andrzejewska-Cioch

 

11:00-12:30

 

 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski Studia więźniów na kierunku praca socjalna – streetworking w KUL (Katedra Opieki Społecznej, Paliatywnej i Hospicyjnej, KUL)
 • ks. dr Tadeusz Pajurek By życie nabrało barw. Doświadczenia polsko-niemieckie w niesieniu pomocy chorym (Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie)
 • Corvin Dilger, Agnieszka Maluga Ein Beispiel aus der Praxis: Mobile Jugendarbeit in Ingolstadt (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)
 • Starszy aspirant Elżbieta Surma Nieletni w Policyjnej Izbie Dziecka – i co dalej? (Policyjna Izba Dziecka Wydziału Konwojowego w Lublinie)
 • ks. Wiaczesław Gryniewicz SAC Pomoc bezdomnym – doświadczenia ukraińskie (Inicjatywna grupa „доВіра”, Żytomierz, Ukraina)

 

12:30 Podsumowanie sesji

 

Sesja III: Warsztat Pracy Streetworkera

Moderator: dr Agnieszka Zaborowska

12:45-14:30

 

 • dr Maciej Dębski Etyka streetworkera (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego)
 • ks. mgr Paweł Bartoszewski Nowa droga - innowacyjny model współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów (Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie)
 • Andrzej Zieliński - streetworker (Świnoujście)
 • Marta Kucińska- trener streetworkingu, Marta Czapnik Zagrożenia w pracy streetworkera
  bezdomności
  (Stowarzyszenie W Pół Drogi, Warszawa)
 • Sr. Antoinette M. Chilekwa, Sr. Catherine Sashi Mutalanshi Streetworking w Afryce? (Zambia)
 • Fr. Mariusz Koch, Ph.D. Ewangelia narzędziem w pracy na ulicy (USA)

 

14:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji ks. dr Jarosław Jęczeń 

 

 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji.

 

 


 

 

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

GRANICE STREETWORKINGU

7 listopada 2012 roku

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, C – 1031

 

8.30 – Rejestracja uczestników konferencji

***

9.00 – Powitanie i otwarcie konferencji:

ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Dziekan Wydziału Teologii KUL

 

Sesja I: STREETWORKING W TEORII

Moderator: dr hab. Maria Chuchra

 

9.15-11.00

Ø  Dr Marta Kozak Streetworking i jego miejsce w systemie pomocy społecznej.(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, INoRiPS)

Ø  Andrzej Orłowski Metody streetworkingu (OSOS, Warszawa)

Ø  ks. dr Jarosław Jęczeń Streetworking online? (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, INoRiPS) 

Ø Karolina Borecka, Karolina Rakocz Podstawy pracy metodą pedagogiki ulicy. Teoria i praktyka (Stowarzyszenia Pedagogiki Alternatywnej, Częstochowa)

Ø Dr Roland Łukasiewicz Streetworking w wolontariacie międzynarodowym (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

 

10.50 – Podsumowanie sesji pierwszej

11.00 – 11.30 – Przerwa na kawę/lunch

 

Sesja II: STREETWORKING W PRAKTYCE

Moderator: ks. dr hab. Witold Janocha

 

 11.30 - 13.30                                                     

Ø Anna Wiśniewska Praca metodą „outreach” w środowisku osób zażywających narkotyki na przykładzie działań partyworkerskich realizowanych przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Szczecinie (MONAR Szczecin, koordynator programu „Alternative dance”).

Ø  Agnieszka Kulma Wyzwania i warunki Streetworkingu - Dialog z Januszem Korczakiem (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

Ø  Marta Kucińska Doświadczenia streetworkera w pracy z osobami bezdomnymi. Charakterystyka zjawiska (Stowarzyszenie W Pół Drogi, Warszawa)

Ø  Monika Cieślar, Robert Cieślar „Od obserwacji do relacji”. Życie codzienne dzieci oraz pedagogów ulicy z bytomskiej dzielnicy Bobrek (Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP)

Ø  Agnieszka Stefaniak Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków - pracownik uliczny (MONAR, Puławy).

 

14.00 - Podsumowanie i zakończenie konferencji:

ks. dr Jarosław Jęczeń, Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL

 

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie konferencji.

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2015, godz. 14:41 - Ewa Zięba