Aktualności / Wydarzenia

Prestiżowe stypendium dla słuchacza Szkoły Doktorskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała najwybitniejszym młodym naukowcom w Polsce stypendia START. W gronie zaledwie czterech badaczy, którzy otrzymali stypendium z wyróżnieniem znalazł się słuchacz Szkoły Doktorskiej KUL Michał Nowakowski.

 

Od ponad 30 lat Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi program stypendialny dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniany jest ich dorobek naukowy. Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. W tegorocznej edycji zostało przyznanych 100 stypendiów, a ich laureaci zostali wyłonieni spośród 641 zgłoszonych osób.

 

Najwybitniejszym młodym naukowcom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne, Fundacja przyznaje stypendia z wyróżnieniem. W tym roku w ten sposób zostały wyróżnione cztery osoby. Jedną z nich jest słuchacz Szkoły Doktorskiej KUL Michał Nowakowski, który pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee (KUL) oraz prof. dr. Roberta Maryksa (UAM) przygotowuje rozprawę doktorską w dyscyplinie literaturoznawstwo. Stypendium zostało przyznane za badania nad teorią dyplomacji w Pierwszej Rzeczypospolitej, a także nad jezuicką literaturą polemiczną oraz jezuicką myślą polityczną w szesnastym i siedemnastym wieku. Wyniki tych badań zostały już częściowo opublikowane w formie monografii oraz artykułów naukowych.

 

Serdecznie gratulujemy!