Aktualności

Prezentacja programów NAWA

Akademia PolonijnaAkademia Polonijna KUL zaprasza pracowników, doktorantów i studentów uczelni na spotkanie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA https://nawa.gov.pl), na którym zostaną zaprezentowane programy Agencji, dotyczące głównie promocji języka i kultury polskiej. Spotkanie odbędzie się 30 maja 2023 o godz. 15.00 czasu polskiego (CEST)w trybie online, na platformie Teams i potrwa około godziny. Po prezentacjach będzie możliwość zadawania pytań.
Spotkanie otworzy Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Dawid Kostecki, a programy zaprezentuje Dyrektor Biura Programów Języka Polskiego Mariusz Czech. Spotkanie poprowadzi Dyrektor Akademii Polonijnej i wiceprzewodniczący rady NAWA, dr hab. Janusz Bień, prof.KUL.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w programach NAWA, szczególnie osoby związane z promocją kultury, historii i języka polskiego, współpracujące z ośrodkami naukowymi i instytucjami szkolnictwa za granicą oraz z organizacjami polonijnymi.
Aby wziąć udział w wydarzeniu prosimy o wysłanie potwierdzenia na adres: centrumsp@kul.pl lub polonia@kul.pl. Na Państwa adres wysłana zostanie wiadomość zwrotna z linkiem, który umożliwi wejście na spotkanie.